• نام محصول
 • یک گرم پاکتی
 • نوع بسته بندی
 • پاکت
 • وزن محصول
 • یک گرم
 • نوع زعفران بسته بندی شده
 • پوشال نگین
 • تعداد در کارتن
 • 25عدد
 • تعداد در آویز
 • 12عدد