• نام محصول
 • 0/5 مثقال پاکتی
 • نوع بسته بندی
 • پاکت
 • وزن محصول
 • 0/5 مثقال(2/3 گرم)
 • نوع زعفران بسته بندی شده
 • سرگل درجه یک
 • تعداد در کارتن
 • 25عدد
 • تعداد در آویز
 • 12عدد