زعفران نیم مثقال جعبه ای
 • نام محصول
 • 0/5 مثقال جعبه ای
 • نوع بسته بندی
 • جعبه
 • وزن محصول
 • 0/5 مثقال( 2/3 گرم)
 • نوع زعفران بسته بندی شده
 • سرگل درجه یک
 • تعداد در کارتن
 • 6عدد
 • تعداد در آویز
 • ————————-