نام محصولنوع بسته بندیوزن محصولنوع زعفران بسته بندی شدهتعداد در کارتنتعداد در آویز
دوگرم پاکتیپاکتدو گرمسرگل درجه یک25عدد 12عدد